top of page

פרופריוספציה- החוש השישי, גמישות יתר והשלכות להתמודדות עם טראומה

  • 30ימים

אודות

פרופריוספציה הינה תחושת העצמי, הכלי בעזרתו אנו תופסים את הגוף הפיזי שלנו, את התחושתיות הפנימית, את מיקומו במרחב ואת יחסיו עם העולם. זהו חוש עם יכולות מופלאות של התפתחות והתחדדות, ותרגול היוגה יודע להגיע אליו ולגעת בו באופן מרגש. נבין יחד מהי פרופריוספציה ומה המשמעות שלה על חיי היום-יום, כיצד משפיעה ומושפעת מפציעות ולבסוף נחבר את ההבנה להשפעה על גמישות יתר מפרקית והנטייה לפציעות ולשינויים בתפיסת הגוף בקרב הא.נשים הללו. המפגש יכלול מדיטציה מודרכת ותרגול עדין, הרצאה, וכלים יישומיים לתרגול ולטיפול בהרחבה: " דבר ידוע או לא ידוע על פי כמיהת התודעה להצטבע בו "(סוטרה 4.17) בתרגול היוגה המודעות והחיבור הם מעקרונות הבסיס, מאבני היסוד של האימון. בכל נשימה, כל תנועה וכל מבט אנו מביאים את תשומת הלב למתרחש בשדה התודעה והתחושה. ככל שהתרגול מתקדם אנו חשים יותר את עצמנו, את הגוף הפיזי, את התחושות ואת תנודות התודעה והנשימה. היכולת הזו להתבונן ולחוש אינה מובלת מאליה, היא בסיסית אמנם אך אינה נחלת כל האנושות. ולו רק כי לא קיבלו את ההזדמנות לחוש עצמם באופן מודע. הפרופריוספציה הינה אחד הכלים בהם אנו חשים את עצמנו, בין אם יש אימון קבוע ובין אם לאו. לתרגול היוגי קשר הדוק לחישה הפנימית, לתחושת המצב, לתפיסת האנך, ולחיבוריות התנועה מקצות רחוקים של הגוף האחת לשנייה. ועל כך אנו נאיר ונשים את הדעתף על היכולת המופלאה הזו של החישה הפנימית, על תפיסת העצמי, ועל האופן בו היוגה כה מדויקת ללמידה פנימית זו.

אתם יכולים להצטרף לקורס הזה גם מהאפליקציה לנייד. עברו אל האפליקציה

המומחים

מחיר

‏150.00 ₪

שיתוף

bottom of page