top of page

תנאי השימוש והצהרת אחריות

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר יוגה תרפיה ישראל, המופעל על ידי אור ארליך גיגי ורון אורן ("מפעילות השירות"), האתר בין היתר מתווך בין משתמשים ליועצים, אנשי רפואה ורפואת הנפש, מטפלים, מדריכים, מנחים וכיו"ב החיצוניים למפעילי השירות המכונים "המומחים" (להלן: ״נותני השירות״) לטובת קבלת מידע ותכנים באמצעים מקוונים ו/או פיזיים לרבות על ידי אתר האינטרנט yogatherapyisrael.co.il ,רשתות חברתיות, אפליקציות ובכל אמצעי נוסף של מפעילי השירות (להלן: "הפלטפורמות") לפי שיקול דעת מפעילי השירות (להלן: "השירות").

 

נותני השירות/ המומחים, הם בעלי תעודות הסמכה פורמאליות, אישור לעבוד בתחום, וביטוח חבות מקצועית שמהווים תנאי סף. ובנוסף, אלו שמפעילות השירות מצאו לנכון שהם בעלי ותק, ניסיון, מקצועיות, אנושיות ורמת הוראה גבוהה, ואלו שהן מעריכות את עשייתם ועבודתם בתחום היוגה תרפיה והמקצועות המשיקים.

השימוש בלשון זכר או בלשון נקבה בתנאים אלה, במסמכי השירות, בממשקי השירות בכללותם ובכל תוכן הקשור אליהם, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי להצביע על הפליה כל שהיא או רמיזה מגדרית. שירות יוגה תרפיה ישראל מעודד תעסוקה שווה ותנאים שווים לכל מין, דת לאום וגזע.

 

השימוש בשירות, ובכלל זה בין היתר קבלת השירות, הוספת ועדכון מידע ותכנים אודות שירותים המוצגים בשירות, דירוג וכתיבת ביקורות וכיו"ב, יחייב רישום לשירות, גם אם לטובת שימוש מזדמן, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום לשירות והשימוש וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים (כמפורט בפסקאות הבאות).

הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 18 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה.

 

השימוש בשירות, בפלטפורמות ובכלל זה במידע ובתכנים הכלולים בהן מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בפלטפורמות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות ובפלטפורמות (להלן ולעיל: "המסמכים המחייבים").

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות, בפלטפורמות ובתכנים הכלולים בהן באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בפלטפורמות ולקבלת השירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות או/ו בפלטפורמות.

אודות השירות

השירות משמש, בין היתר, כמנוע תיווך בין המשתמשים לנותני שירות בתחום היוגה תרפיה ומקצועות טיפול משיקים. 

ככלל, השירות ניתן באמצעות מספר מסלולים: (1) מפגשים קבוצתיים / הרצאות באונליין; (2) תכנים ומפגשים מוקלטים בקבצי וידאו ו/או קול (3) אוטומציות אינטראקטיביות (4) תוכן כתוב בבלוג המקצועי (להלן ביחד: "מסלולי השירות").

התכנים והמידע המוצגים בפלטפורמות נאספים על-ידי נותני השירות, משתמשי השירות ומפעילי השירות ממגוון מקורות, מקוונים ואחרים, וחלקם מובאים על-ידי נותני השירות באופן ויזואלי ופרונטלי בדמות תכנים, הדרכות, ייעוצים ו/או על ידי מפגשים פרונטליים ו/או באמצעות ממשקים אינטראקטיביים אוטומטיים.

מפעילי השירות עשויים להעמיד לרשותך כלים לשיתוף שירותים ותכנים מהפלטפורמות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למפעילי השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמם של מפעילי השירות.

 

השירות מבוסס בין השאר על שימוש אינטגרטיבי של שירותים כמו .Wix,  Zoom, Teams by Microsoft, Twilio, Whatsupp ועוד. שירותים אלה של צדדים שלישיים, מועדים לעיתים לתקלות פנימיות וחיצוניות ובעיות המשפיעות בין השאר על רציפות ואופי התפקוד שלהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מבין ומאשר כי כל בעיה ו/או תקלה הנובעת ו/או מתקשרת לשירותי צד שלישי כמפורט לעיל, אינה באחריותם של מפעילי השירות והינך מוותר מראש על כל טענה בנושא זה.
 

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריותך המלאה.


שים לב! - השירות מהווה פלטפורמה טכנולוגית בלבד ואין לה כל קשר מקצועי לנושא, תוכן או נשוא השירותים הניתנים באמצעותה על ידי נותני השירות. אין ולא תהיה למפעילות השירות כל אחריות או חבות, מקצועית ו/או כספית ו/או אחרת, בכל מקרה בו ייגרם כל סוג של נזק למי מהצדדים המשתמשים בשירות ו/או באתר לרבות נותני השירות. למען הסר ספק, אין מפעילות השירות אחראיות לכל מידע / ידע / הנחייה / הוראה וכיו״ב הניתנים למשתמשים על ידי נותני השירות ו/או משתתפים באתר ו/או בשירות ו/או בפעילות משותפת כלשהי אשר מתבצעת בפלטפורמות מפעיל השירות. השימוש בשירות ו/או בתוכן הנמסר על ידי נותני השירות ו/או היישום שלו הינו על דעת ובאחריות המשתמש בלבד.

חיוב וגבייה ממשתמשי השירות, מהווים צינור טכני להעברת התשלומים לנותני השירות ואין בכך כדי לרמז או לטעון כי קיימת אחריות כלשהי של מפעילי השירות לכל מקרה / נזק שייגרם למי מהמשתמשים ו/או נותני שירות המוצגים באתר.

שירות בתשלום ומדיניות ביטולים 
לפי סעיף 2(3) לתקנות הגנה לצרכן (ביטול עסקה), תשע״א – 2010, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
מעבר לאמור הנ״ל,  לא יתאפשר ביטול, הקלטת המפגש תהיה זמינה לחודש ימים מתום המפגש לצפייה באתר יוגה תרפיה ישראל .​

לקורסים של יוגה תרפיה ישראל, בעמוד הקורסים: יוגה כתרפיה, יוגה כתרפיה עם ילדים, יוגה נידרה ככלי טיפולי, תנאי התשלום ומדיניות ביטולים אחרים המעודכנים בעמודי המכירה והתשלום. 

חלק מן השימוש בשירות כרוך בתשלום. מפעילי השירות שומרות לעצמן את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירותים, או ביחס לכל שירות עתידי אחר שיהווה חלק מהשירות.

התמורה לשימוש בשירות תיגבה ממך באמצעות מעבד תשלומים דוגמת כרטיסי אשראי / אפליקציית ביט או כל אמצעי תשלום שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילי השירות, או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות. מפעילות השירות אינן נוהגות לשמור את פרטי אמצעי התשלום.

​​למען הסר ספק, מובהר כי האמור בחלק זה של תנאי השימוש מתייחס לשירות הניתן באופן מקוון ו/או באופן פרונטלי.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים בפלטפורמות, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט מידע / תכנים הנמסרים לתצוגה / פרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילות השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילי השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות

אתר האינטרנט, היישומונים וכל אחת מהפלטפורמות האחרות, ביחד ולחוד, משמשות כפלטפורמות קישור ותיווך בלבד למטרת העברת ידע, ייעוץ, הדרכה ולתקשורת בין המשתמשים השונים ונותני השירות. השימוש בשירות, באתר, ביישומון ובכל מידע / תוכן, או שירות הכלולים בהם, לרבות באמצעות כל אחת מהפלטפורמות או באמצעות השתתפותך או של מי מטעמך בפגישות מקוונות ו/או פרונטליות הקשורות לשירות ו/או תווכו על ידי מפעילי השירות, או בשימוש / צריכת כל סוג של תוכן הזמין בשירות או מתקשר אליו, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילות השירות לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השימוש בשירות, לרבות בקשר עם פגישות מקוונות ו/או פרונטליות שהתקיימו במסגרתו ו/או בתיווכו, או בקשר עם השימוש בפלטפורמות ושימוש בכל מידע, ותוכן הכלולים בהם.

 

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש "כפי שהם" (AS IS) וככל שיהיו זמינים. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין נכונות המידע, התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע / שירות / ייעוץ / הדרכה / הנחייה / תכנים שהוצגו / התפרסמו בכל אחת מהפלטפורמות או ביחס לשימוש בהם, או במסגרת פגישות ו/או מפגשים שהתקיימו בקשר עם השירות היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילות השירות אינן מתחייבות כי מידע, תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של נותני שירותים, בעלי עסקים ומשתמשים, המוצגים או המתפרסמים במסגרת השירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילות השירות לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירות, הוא על אחריותך בלבד.

יודגש כי מפעילות השירות מהוות מתווכות בלבד בין משתמשים לבין נותני שירות בנושאים שונים. כל החלטה עם קשר או הקשר רפואי או טיפולי (לרבות בנושאי רפואת הנפש), בין אם קיבלת אותה על סמך מידע שראית / קיבלת בשירות ובין אם במרומז או במובהק על ידי נותני השירות בפלטפורמות, בין אם בפגישות מקוונות ובין אם בפגישות פרונטליות או בתכנים הזמינים בשירות - הינה על אחריותך בלבד. בכל התלבטות ו/או חשש לחולי או בתסמינים המעידים על בעיה רפואית או מחלה, בין אם אצלך, אצל ילדייך או בני ביתך – מחובתך לפנות בהקדם וללא דיחוי לרופא או מטפל מוסמך, על פי העניין.

מפעילות השירות מעודדות אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע ותכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמציגים ומפרסמים משתמשים בפלטפורמות, או במסגרת השירות לרבות תגובות וביקורות ומידע, וכן תכנים שמפרסמים נותני השירות ומפעילי השירות. תכנים אלה או השירות אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלות שהמידע והתכנים שאנו מציגות לכם יהיו אמינים ומדויקים, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.

 

מפעילות השירות אינן מתחייבות ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או תקלות תקשורת וקישוריות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי וממשקי מפעילות השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילות השירות, נותני השירות או אצל מי מספקיהם. מפעילות השירות לא יישאו באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל בקישוריות לאינטרנט או בתקשורת כלשהי או למערכות אחרות ובמערכות המחשוב שלך או של מפעילות השירות, או של מי מטעמם.

למען הסר ספק, מפעילות השירות אינן אחראיות בצורה כלשהי לשירות הניתן על ידי נותני השירות (בכלל זה גם לא לאבחון, ייעוץ וטיפול רפואי ו/או נפשי), ואינן אחראיות לכל מעשה או מחדל מצד נותני השירות, לרבות מתן או אי מתן אבחנות, הצעות, עצות, המלצות, הפניות או טיפול כלשהו

 

הצהרת בריאות

1. פעילות גופנית, בכל הצורות שלה, עם או ללא שימוש בציוד כגון בלוקים, רצועות או כל ציוד אחר שיוצע על ידי מורים המומחים המלמדים באתר יוגה תרפיה ישראל היא פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, אתה מוזמן ומומלץ להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע, שמוצג בכל אחד מקטעי הוידאו והלייבים. יוגה תרפיה ישראל היא לא ארגון רפואי ומורים ומומחים מהאתר לא יכולים לתת לך ייעוץ רפואי או אבחון. כל ההצעות והערות הנוגעות לשימוש בציוד, תנוחות, מהלכים והוראות אינם נדרשים לביצוע על ידך והם מתבצעים רק כי בחרת בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו שום דבר המופיע בשירות לא יפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.

2. בשימוש בשירות, אתה מצהיר כי אתה מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית. אתה מבין כי האחריות שלך היא לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על ידי השתתפות בשיעורים, קורסים, תכניות ופעילויות של יוגה תרפיה ישראל, לא תעברו את הגבולות שלכם בזמן ביצוע פעילות זו, ותבחרו את רמת הפעילות המתאימה לכישורים שלכם וליכולות שלכם, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו / או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת המורים והמומחים עשויים להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.

3. אתה מוותר במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד יוגה תרפיה ישראל, או כל אדם או ישות המעורבים באתר יוגה תרפיה ישראל, לרבות, ללא הגבלה, המנהלים, המורים, המדריכים, הקבלנים העצמאיים והפועלים מטעמה.

הסמכה​

תכנים המוצעים על ידי "יוגה תרפיה ישראל - לומדים עם המומחים" הם למטרות מידע בלבד ולא מקנים לך זכאות הסמכה על ידי כל גוף ללמד יוגה או יוגה תרפיה. יוגה תרפיה ישראל, אינה חברה בכל גוף הקשור להסמכת מורים, ולכן אינה יכולה להבטיח שתכנית הלימודים תעמוד בסטנדרטים שפותחו על ידי ארגונים כאלה. אתה מסכים לא להציג את עצמך בתור מורה מוסמך על בסיס השלמת קורסים, תוכן או תוכניות או להשתמש בשם של יוגה תרפיה ישראל כגוף הסמכה לצורך הוראה של יוגה תרפיה. אלא אם, נאמר במפורש כי הקורס הספציפי, מוכר ע"י ארגון כזה או אחר. 

שינויים 

יוגה תרפיה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו אחריותך לעיין בשינויים להסכם זה.השימוש שלך בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמתך לתנאים המתוקנים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת.אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות.

הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.

הסנגהה של יוגה תרפיה ישראל- תנאים ותקנון

ההטבות הכלולות למנויות במועדון:

 1. "לומדים עם המומחים" - הרצאה חודשית ב"לייב". תצטרפי כל חודש להרצאה מקצועית בלייב עם מיטב המומחים ליוגה תרפיה בישראל להמשך למידה, התמקצעות, הזנה, התמלאות והשראה. אגב, כבר ראית את התכניה לשנה הקרובה?

 2. הדרכה מקצועית -  מפגש חודשי המתקיים ביום קבוע בסמסטר (4 חודשים). תדייקי את עצמך במפגשי הדרכה מקצועית קבוצתיים באונליין עם יוגה תרפיסטית מוסמכת ובכירה להתייעצויות מהשטח, למידה מניסיונן של קולגות, שיתוף ותמיכה ממי שהולכות איתך בדרך. (ידעת שבמקצועות טיפוליים אחרים כבר יודעים שמטפל טוב זה מטפל שמקבל הדרכה קבועה והפכו את זה לחובה לעוסקים במקצוע?).

 3. נכס דיגיטלי אתר של יוגה תרפיה ישראל - יצור לך עמוד עסקי אישי באתר יוגה תרפיה ישראל ובו כל פרטי ההתקשרות איתך, מאמרים שלך וסרטונים כדי שתלמידים/ מטופלים פוטנציאלים יוכלו למצוא ולהכיר אותך טוב יותר.  10 ימים לאחר מילוי הטופס בקישור https://forms.gle/14N6gy64ALV5jUG49 ושליחתו אלינו תצטרפי למאגר המטפלים שלנו.

 4. תתייעצי ותחלקי בקבוצת הוואטאפ הפרטית של יוגה תרפיה ישראל - תצטרפי לקבוצה הפרטית של הסנגהה, בה תוכלי להתייעץ בשגרה כשצריך, לשתף ולחלוק, לתמוך ולהשתתף בשיח קהילתי על הנושאים שרלוונטים לכולנו.

 5. תקבלי הנחות מיוחדות -  יהיה לך 10% הנחה על תכני הספריה הדיגיטלית, קורסי אונליין, כנס היוגה תרפיה ואירועי קהילה עתידיים.

 

תנאים:

 • תשלום למנוי הינו אוטומטי ומתבצע מדי חודש בחודשו בתאריך בו הצטרפת למנוי הסנגהה.

 • מחיר היכרות של 100 ש"ח לחודש, למשך 3 חודשי ההצטרפות הראשונים שלך אלינו. יוגה תרפיה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בתום שלושה חודשי ההיכרות. 

 • תקופת הצטרפות מינימלית היא לשלושה חודשי ההיכרות. לאחר תקופת ההיכרות, יוגה תרפיה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את משך תקופת המינוי המינימלית. 

 • עם תום תקופת ההיכרות, ישלח לתיבת הדוא"ל שלהשארת  בטופס הרישום, מייל שיודיע על סיום תקופת ההיכרות ועל האפשרויות הקיימות להמשך המינוי.

 • תאריכי ההרצאות מפורסמות מראש, עם זאת, השתתפות בהרצאות מותנות ברישום מראש, יוגה תרפיה יכולה לשנות את נושא ההרצאה / התאריך / המרצה בכל זמן במידת הצורך.

 • ההרצאות מוקלטות  וישארו זמינות למשך 30 יום באתר יוגה תרפיה ישראל, לא תתאפשר הארכה.

 • יש לשמור על פרטיות מוחלטת של המשתתפות בה והנושאים שעולים ואין להוציא תכנים מהקבוצה.

 • יוגה תרפיה ישראל לא אחראית על המידע שמפורסם ולא לוקחת אחריות על העצות והשימושים שנעשו או יעשו בהם. אין לראות במידע כמידע רפואי אלא כהתייעצות של שוות בין שווים.

 • ביטול המינוי הינו דרך האתר טרם חידוש המינוי האוטומטי. במידה והביטול נעשה לאחר חידושו, המנוי יבוטל בחודש שלאחריו. לאחר הביטול יוסרו כל ההטבות של המנוי לרבות: הסרת הגישה לסדנאות ולהדרכה, הסרה מקבוצת הווטסאפ, ביטול הזכאות להנחות וההטבות והסרת הנכס הדיגיטלי. 

bottom of page