top of page
room

אירועים בקהילה

האירועים של יוגה תרפיה ישראל נוצרו עבור מטפלות.ים ביוגה תרפיה ומורות. ים ותיקות.ים שרוצות.ים להעמיק את הידע בסוגיות שונות בתוך המרחב הטיפולי, ללמוד מהניסיון והידע של הוותיקות.ים מהם והמבקשות.ים להרחיב את ארגז הכלים הטיפולי שיש ברשותן.ם.

אירועים קרובים

אירועים שהתקיימו

26 במרץ יום א'

איך להפוך את הרפיית השבאסנה למסע ריפוי עבור המתרגלים שלך?

תרגול מיוחד עם סוואמי יוגרטנה סראסוויטי / ZOOM

Sw Yogaratna on Om beach.JPG
4G2A8769.jpg
bottom of page