top of page
room

קורסים ביוגה תרפיה

כל התכנים של יוגה תרפיה ישראל נוצרו ע"י יוגה תרפיסטיות מוסמכות ובעלות ניסיון עבור מורים ליוגה ויוגה תרפיסטים שמבקשים להתרחב ולהמשיך להיות בתהליכי למידה, העמקה והתפתחות.

בנוסף, תכנים רבים נוצרו עבור כל איש ואשה - מתרגל ותיק וזה שלראשונה פרש מזרן, המתמודדים עם קושי גופני/ נפשי ומבקשים למצוא לעצמם שקט, מזור ומרפא.

קורסים לקהל המקצועי

Describe one of your services

קורסים לכולם

Describe one of your services

bottom of page