מיכל מרקס

רמת גן

יוגה תרפיה, קורס תלת שנתי במכללת קדן (גלית לוין), יוגה לליווי מתמודדות עם סרטן, וינגייט (בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן)

ליווי מתמודדות עם סרטן

מיכל מרקס

054-3453336